Enigma - Fireworks & Lights

За Нас

ЗА НАС

 

Преди 25 години ни завладя магията на фойерверките и така през 1993г. създадохме “ЕНИГМА”, за да споделим тази магия с повече хора. Начинанието не бе лесно. Правейки първия внос и отваряйки първото ни магазинче, ние прокарахме „българския път на фойерверките“. Но не спряхме до там.

 

 • Изградихме голяма дистрибуторска мрежа.
 • Наложихме се във всички големи търговски вериги.
 • Отворихме редица собствени обекти.
 • Стартирахме собствено производство в Китай.
 • Постепенно излязохме отвъд границите на страната, изнасяйки свой стоки в Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Турция, Албания, Косово, Грузия, Словакия, Белгия и  Холандия.
 • Събрахме и създадохме екип от пиротехници и дизайнери.

Днес “ЕНИГМА” е име гарантиращо професионализъм и качество.
Име на лидер в бранша на Балканите.


ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП И ПОСТИЖЕНИЯ:

Събрахме и създадохме екип от пиротехници и дизайнери. Осигурихме им модерна компютърна система за стартиране и синхронизиране на шоута с фойерверки. Обучихме ги при едни от най-добрите в света и днес можем да се похвалим, че нашият екип седи редом до тях.

Доказателство за това са отличията ни от редица международни фестивали за фойерверки като:

 • Фестивал „Сребряная ЛадьяКострома, Русия 2013 - ВИДЕО
 • Фестивал „Vilniaus FejerijaВилнюс, Литва 2014 – ВИДЕО
 • Фестивал „Simfonia FoculuiАлба Юлия, Румъния - ВИДЕО
 • Фестивал „Поззия Огня. Елабуга“ Татарстан, Русия 2015
 • Фестивал „Яркого Образа“ Чебоксари, Русия 2015
 • Фестивал „Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketa
 • Сан Себастиян, Испания 2016 - ВИДЕО

Големият брои ангажименти в страната и чужбина, сред които са:

 • Големите концерти на Enrique Iglesias, Rammstein, Metallica в България.
 • Балканските турнета на ТОП 10 DJ-те в света, сред които Аrmin van Buuren, Tiеsto, Paul van Dyk и тн.
 • Финала на Junior Eurovision 2015
 • Всички големи шоута организирани на територията на АРЕНА АРМЕЕЦ.
 • Грандиозните шоута за откриването на всички софийски МОЛОВЕ.
 • Стотиците сватби, юбилей, откривания, фирмени партита и общински празнични зари.

Разбира се, най-важното  за нас е признателността на нашите клиенти.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗООС

 

За Складове и администрация, собственост на ЕНИГМА ЕООД е извършена класификация на дейността на предприятието съгласно изискванията на чл. 103 от ЗООС.

 

Във връзка с изискването на чл. 116д, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и изискванията на чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, „ЕНИГМА” ЕООД, предоставя следната информация:

 • Складове за съхранение на пиротехнически изделия и администрация, а се намира на територията на община Елин Пелин, Софийска област;
 • Предприятието има потвърдена класификацията като Предприятие с нисък рисков потенциал-ПНРП, с писмо на МОСВ техен изх. № УК-224/24.02.2017г.
 • Пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие с нисък рисков потенциал е потвърдено от РИОСВ София с писмо техен изх. № 4645/20.07.2017г. на Директора на РИОСВ-София, към което е приложено Потвърждение № ДППГА-3817/2017г., за потвърждаване на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на складова база „ЕНИГМА” ЕООД, община Елин Пелин, Софийска област.

На територията на складовата база се извършват се дейности по съхранение на пиротехнически изделия в 5 сгради. /находящи се в парцел с идентификатор № 068076 и № 068077/, съгласно Разрешение, издадено на „ЕНИГМА” ЕООД от МВР-ГДНП № 20160286748/ 03.02.2017г.

Осигуряване на спазването на условията за съвместимост и натовареност на помещенията ще се постигне чрез планиране и организиране на процесите по съхранение.

Съхранението ще се извършва по начин и условия, съгласно изискванията за безопасност на съхраняваните изделия и осигуряване на обслужването им – това включва опаковка, начин на подреждане, преглед на съхраняваните изделия, съгласно ЗОБВВПИ и подзаконовите нормативни актове.

Складовете разполагат с пожарогасители, хидранти, заземителна уредба за защита на помещенията при гръмотевични бури.

Осигуряване на спазването на условията за съвместимост и натовареност на помещенията се постигне чрез планиране и организиране на процесите по доставка и складиране.

Складова база на фирма „ЕНИГМА” ЕООД е изградена извън населеното място, като районът  отговаря на изискванията по отношение на вида на почвата, релефа на местността, площта, лесното свързване към националните пътна и жп мрежи, местоположението и отдалечеността им спрямо важни граждански обекти.

Територията на която е разположена базата е извън урбанизираната зона на гр. Елин Пелин и което съответства на чл. 4 от Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Информация за наличните в предприятието опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства, съгласно раздел III, т. 6 от Приложение № 2, съответно раздел V.

 

Химични вещества и смеси с категории

за физични опасности

(Раздел „Р”)

Количества

Категория „Р1а”, подклас 1.3,  Пиротехнически състави в изделия

Под  праговото количество за предприятие с висок рисков потенциал

Категория „Р1б”, подклас 1.4, Пиротехнически състави в изделия

Под  праговото количество за предприятие с висок рисков потенциал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерките и средствата за предупреждение, алармиране и информиране са подробно разгледани  в Аварийния план на предприятието.

Информация за начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария ще бъде публикувана на сайта на „ЕНИГМА” ЕООД:

http://enigmabg.com/aboutus.html

Конкретна информация за обстоятелствата по възникване на авария, за опасните вещества, генерирани в следствие на аварията и за предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията се предава на дежурния в Оперативния център към РС „ПБЗН“ гр. Елин Пелин.

Последният уведомява по установения ред структурите на областна служба „ПБЗН“, които информират населението за действията, които следва да се предприемат и организират технически изпълнението на предвидените за конкретната ситуация мероприятия. Допълнителна информация за правилата за поведение и действие при бедствия, аварии и катастрофи може да намерите на сайта на Община Елин Пелин:

http://www.elinpelin.org/section-57-content.html

Телефони за връзка:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112;

Община Елин Пелин – 0725/68620;

РИОСВ – София - 02/856 51 52

ОД на МВР Елин Пелин: 0725 60-166.

Прикачена Медия

ФЕСТИВАЛ Сан Себастиян, Испания
EXIT Festival
ФЕСТИВАЛ Вилнюс, Литва
ОФИС
НАГРАДИ
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
EXIT Festival
ФЕСТИВАЛ Вилнюс, Литва
ФЕСТИВАЛ Вилнюс, Литва
ФЕСТИВАЛ Сан Себастиян, Испания
EXIT Festival